Séria čiernobielych fotografií dokumentujúcich Pálffyovský kaštieľ v Malackách a jeho priľahlú fontánu. Jedná sa o námety súvisiace s témou času, pretože ten je veľmi dôležitý pri netradičnom postupe výroby týchto fotografií. Námety z kaštieľa sú detailnými pohľadmi na interiéry, steny a ich štukové výzdoby, na ktorých sa výrazne podpísal veľmi dlhý čas najprv tým, koľkými zmenami funkcií si prešiel kaštieľ počas celého 20. storočia a následne jeho chátraním v nultých rokoch. Kdežto námety fontány nachádzajúcej sa hneď vedľa kaštieľa zase zachytávajú veľmi krátke momentky, ktoré zastavujú triskajúcu vodu vo vzduchu, akoby tak fixovali v čase veľmi krátky a prchavý moment. Oba tieto časové námety, jeden vznikajúci desaťročia a druhý v zlomku sekundy sú totiž v určitom rozpore k tomu, ako v skutočnosti vytváram ich fotografické záznamy.

Fotopapier, teda analógovú svetlocitlivú plochu v tmavej komore umiestnim pod sklo a na skle vytvorím určitú maľbu, ktorú následne osvietim veľmi krátkym zábleskom svetla. Na fotopapieri sa tak čiastočne osvieti všetka plocha, ktorá nie je skrytá v tieni maľby. Maľbu na skle potom premaľujem a znovu presvietim zábleskom, takže tentokrát sa čiastočne ožiari iná plocha svetlocitlivého papiera. Tento postup zopakujem mnohokrát, takže každá ďalšia maľba na skle mi zruší tú predchádzajúcu, a jednotlivé expozície tieňov sa cez seba stohujú (time stacking) na fotopapieri. Jednotlivé ploché tiene abstraktných malieb na skle samé o sebe nemajú žiaden význam, ale pokiaľ budú skrz seba správne naskladané – nastohované na svetlocitlivom senzore, ktorý jednotlivé expozície na svojom povrchu sčíta, tak po vyvolaní fotopapiera sa zobrazí imaginárny obraz.

Obraz, ktorý nie je reálny, nevznikol odrazom svetla od skutočných predmetov, ktoré by ho okamžite zviditeľnilo v tmavej komore fotoaparátu po prechode šošovkov. Je to obraz, ktorý je naprogramavoný rukou maliara, ktorý maľoval tieň, čiže vymedzoval absenciu svetla. Jedná sa tak o manipulované fotografie, ktoré sú neopakovateľnými a originálnymi dielami, ktoré už nemožno technicky reprodukovať. Táto manipulácia neprebiehala v rámci postprodukcie retušou, teda zásahom v inom médiu ani digitálne, ale manipulované / korigované bolo samotné svetlo ešte pred jeho dopadom na papier.

Leave a Comment