V rokoch 2016-2017 vznikali prevažne obrazy zaoberajúce sa ich povrchom, materialitou alebo opakovanou chybou. Boli vytvárané materiálmi alebo postupmi, ktoré väčšinou v maľbe slúžia iba ako podkladové vrstvy. Schválne ostali ponechané tak, bez toho, aby na nich nastal akt vytvorenia obrazu, vďaka čomu si ponechávajú abstraktnú, minimalistickú prípadne konceptuálnu formu. Taktiež sa tam nachádza trojica digitálnych návodov ako rámovať fotografie. Defektom povrchu možno označiť sériu obrazov, vytvorených tak, že reálnym predmetom boli odobrané ich fragmenty povrchov a po rozložení na plochu sa za pomoci toho istého materiálu z predmetu stal obraz. Priebežne popri týchto abstraktnejších prácach s materiálmi začali vznikať prvé obrazy s botanickými námetmi, z ktorých sa pre mňa postupne vyvinie hlavná téma.


Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

(spoluúčasť na skupinovej výstave)

7.4. – 19.6. 2016

Kurátor: Ivana Komanická a Peter Cábocky

(d)efekt povrchu

Rumanský art centre, Liptovský Mikuláš

3.3. – 28.7. 2017

Kurátor: Karol Maliňák