Budúcnosť povrchu po zmiznutí (rozmeru) je témou rozpracovanej teoretickej dizertačnej práce, ku ktorej som vybral niekoľko praktických diel. Práce sú zoradené chronologicky nielen podľa toho ako priebežne vznikali, ale daná postupnosť korešponduje aj s vývojom obsahu teoretického výskumu, ktorým bol ovplyvňovaný ich vznik. Povrch opisujem ako vizuálne rozhranie. Zaoberám sa formou a prenosom vizuálnej informácie, tým, kedy a za akých podmienok vzniká obraz a problematikou vnímania (a snímania) obrazu. Prezentované obrazy nadobúdali súčasnú podobu v priebehu posledného pol roka. Takže je možné odsledovať určitý prechod k digitálnym postupom tvorby nie len v súvislosti s vývojom teoretickej práce, ale aj núdzovými podmienkami v domácom prostredí počas karantény, kde mi jednoducho niekedy ani počasie nedovoľovalo maľovať podľa plánu.

Budúcnosť povrchu po zmiznutí (rozmeru)

Galéria MEDIUM

6.8. – 30.8. 2020