Prvotným podnetom k záujmu o túto tému bola stará príručka o pestovaní izbových rastlín s ich čiernobielymi reprodukciami. Tie sa stali predlohami k maľbám, ktoré sú návrhmi (predobrazmi) pre pôvodné, ale ešte neexistujúce rastliny. V procese galvanizácie, vo fáze „odfarbenia” sa tieto rastliny začínajú viac podobať maľbe, ktorá im predchádzala.

Kvôli zabezpečeniu možnosti pracovať s krehkými rastlinami a zabráneniu, v tomto prípade nežiaducim biologickým procesom (rast, vädnutie a hnitie), bolo najprv potrebné vyvinúť postup galvanického pokovovania povrchu organických predmetov. Pred týmto postupom sa musí najprv rastlina stať elektrovodivou, pomocou nanesenia grafitovej vrstvy. Dochádza tak k jej „odzelenaniu”, takže originál (pôvodná rastlina) pomocou povrchových úprav začína napodobňovať jej deformovanú (čiernobielu) fotografickú reprodukciu.

Rastliny potiahnuté tenkou vrstvou medi, sú archivované v nábytku, ktorý sa vďaka menším úpravám stáva depozitárom na uchovávanie artefaktov.

Exponáty sú fragmentami výskumu technológie umožňujúcej fixáciu krehkého, nestáleho a tvarovo komplikovaného materiálu, ktorý je prvým a nevyhnutným krokom v rozvíjaní možností výtvarných postupov s takto získanými rastlinnými polotovarmi.

Viridiplantae

Galéria Medium, Bratislava

25.5. – 24.6. 2018